Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Współpraca z Muzeum II Wojny Światowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współpraca z Muzeum II Wojny Światowej

tg
10.10.2017

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla i Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Tomasz Gliniecki 9 października podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami.

Podpisany wczoraj w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej dokument reguluje zasady współpracy pomiędzy MOSG a muzeum w zakresie realizowanych przez muzeum przedsięwzięć o charakterze historycznym, muzealnym i patriotycznym związanych z obroną Westerplatte lub realizowanych na Polu Bitwy na Westerplatte – pomniku historii. W skład obszaru obejmującego Pole Bitwy na Westerplatte wchodzą m.in. działki ewidencyjne  stanowiące własność Skarbu Państwa, które pozostają w trwałym zarządzie MOSG.

Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do konsultowania i uzgadniania wszelkich działań związanych z tym terenem, również w zakresie wdrażania projektów naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich, programów rewitalizacyjnych i architektoniczno-przestrzennych. 

Muzeum w ramach realizowanych zadań z zakresu upowszechniania wiedzy dotyczącej II wojny światowej, losów narodu polskiego w trakcie wojny, historii polskich formacji wojskowych oraz obrony Westerplatte będzie mogło upowszechniać wiedzę w tym zakresie wśród funkcjonariuszy i pracowników MOSG w dniu obchodów święta Straży Granicznej.   

 

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry