Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Bez zezwoleń i umów na budowach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bez zezwoleń i umów na budowach

tg
15.05.2018

140 cudzoziemców pracowało nielegalnie na budowach w województwie pomorskim – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, którzy 11 maja w jednej z firm budowlanych w powiecie wejherowskim zakończyli kontrolę legalności wykonywania i powierzania im pracy.

Kontrolę rozpoczęto w połowie stycznia. Strażnicy graniczni zweryfikowali zatrudnienie 176 cudzoziemców (135 z Ukrainy, 19 z Białorusi, 15 Mołdowy, 4 Gruzji i 3 z Rosji). Wobec 140 obcokrajowców funkcjonariusze ujawnili naruszenia w postaci braku zezwoleń na pracę oraz braku wymaganych umów, a także pracy na innych warunkach niż w zezwoleniach.

Strażnicy graniczni ustalili również, że pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy popełnił 54 inne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Wobec przedsiębiorcy Straż Graniczna skieruje do sądu wniosek o jego ukaranie. Konsekwencje poniosą również ci cudzoziemcy, którzy w trakcie kontroli pracowali i przebywają nadal w Polsce. Wszczęte zostaną wobec nich postępowania w sprawach o wykroczenie oraz administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

W tygodniu decyzje zobowiązujące do powrotu otrzymało 22 cudzoziemców z Ukrainy, Rosji, Bangladeszu i Serbii, którzy naruszyli obowiązujący w Polsce porządek prawny. Są one efektem przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontroli legalności pobytu i zatrudnienia.

Nieprawidłowości polegały na przeterminowanych pobytach, nielegalnej pracy, braku ważnych wiz, niezgodnym z deklarowanym celu pobytu i przekroczeniu granicy RP wbrew przepisom. Ponadto dane dwojga cudzoziemców znajdowały się w wykazie osób, których pobyt na terytorium naszego państwa był niepożądany.

 

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry