Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Pomoc w wypełnieniu kwestionariusza -

Nawigacja

Pomoc w wypełnieniu kwestionariusza

Pomoc w wypełnieniu kwestionariusza

Autor:
13.01.2016

1. Kwestionariusz należy wypełnić osobiście drukowanymi literami, starannie (czytelnie) i jednym kolorem długopisu.

2. W wyznaczone miejsce należy wkleić aktualną kolorową fotografię w formacie wymaganym do dowodu osobistego

3. Należy dokładnie czytać pytania i udzielać pełnym zdaniem wyczerpujących odpowiedzi. Np. na pyt. nr 33 kwestionariusza odpowiedź może być następująca: Nie ubiegałem(-am) się o przyznanie odszkodowania powypadkowego ani renty inwalidzkiej.

4. W przypadku gdy w jednym punkcie zawarte są dwa pytania – np. pyt. nr 29 należy odpowiedzieć na obydwa.

5. W części I Dane osobowe:

 • na str.2 pkt 3: nazwisko rodowe - mężczyźni również powinni wpisać swoje nazwisko
 • na str.2 pkt 17: dowód osobisty – należy wpisać datę i miejsce wydania
 • na str.3 pkt 18: wypełniają osoby posiadające książeczkę wojskową. Osoby posiadające legitymację żołnierza zawodowego nie powinny wypełniać tego punktu, a informacje dotyczące przebiegu służby wpisują w cz. II na str.9 pkt 18.
 • na str.3 pkt 18 ppkt 3: kategoria zdrowia - należy wpisać z książeczki wojskowej kategorię z podaniem paragrafu (jeżeli jest) lub wpisać kategorię z dopiskiem bez paragrafu
 • na str.3 pkt 18 ppkt 6: należy wpisać dokładny opis służby wojskowej
 • na str.3 pkt 18 ppkt 8: nie należy wypełniać
 • na str.4 pkt 22: wpisujemy tylko paszport ważny, a w przypadku jego braku wpisujemy: paszportu nie posiadam
 • na str.5 pkt 31: wpisać także kiedy był ostatni kontakt z narkotykami, lekami psychotropowymi lub środkami odurzającymi

6. W części II Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydata

 • na str.7 pkt 1: wpisywać tylko ukończone szkoły, natomiast inne szkoły, które są jeszcze nieukończone wpisujemy w pkt 3
 • na str.8 pkt 6: przy wybranym języku w rubryce uwagi - należy wpisać znak "X"
 • na str.9 pkt 15: prosimy zwrócić szczególnie uwagę na wypisanie obowiązków
 • na str.9 pkt 18: w tym punkcie można wpisywać informacje dodatkowe, które nie zostały zawarte w kwestionariuszu osobowym

7. Ostatnia - 10 strona kwestionariusza pozostaje nie wypełniona (wypełnia się ją w dniu przyjęcia do służby)

do góry