Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka” - Zamówienia Publiczne -

Nawigacja

Zamówienia Publiczne

Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”

Ewa Haberny-Nowicka
30.03.2018

Sprawa nr 11/ZP/2018

Pliki do pobrania

do góry