Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska” - Zamówienia Publiczne -

Nawigacja

Zamówienia Publiczne

Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska”

Jakub Jędrzejak
19.05.2018

Sprawa nr 18/ZP/2018

do góry