Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe na naprawę perymetrycznego systemu ochrony granicy lądowej na Mierzei Wiślanej - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na naprawę perymetrycznego systemu ochrony granicy lądowej na Mierzei Wiślanej

Autor: Łukasz Zwoliński

Wydział Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, w ramach rozpoznania rynku, na naprawę uszkodzonego w wyniku wyładowania atmosferycznego, perymetrycznego systemu ochrony granicy lądowej na Mierzei Wiślanej (miejscowość Piaski), typu Omnitrax (opis systemu perymetrycznego - załącznik nr 1):

 

W ramach naprawy wymagane jest przeprowadzenie następujących prac:

L.p.

Zakres prac

Cena netto

Cena brutto

  1.  

Naprawa uszkodzeń płyt głównych sterowników Omnitrax – Assy No. A4BA0100-002 – 3 szt., wyszczególnionych w raporcie z diagnozy producenta (Senstar Corporation, z siedzibą w Kanadzie) – załącznik nr 2.

 

 

  1.  

Naprawa poprzez wymianę terminatora końcowego kabla sensorycznego z dekuplerem „wolnostojącym” – 1 kpl.

 

 

  1.  

Wymiana zasilacza sterownika na zasilacz buforowy oraz wykonanie dodatkowego zabezpieczenia odgromowego od strony zasilacza:

  • na linii 230VDC przed zasilaczem Omnitrax zastosować ogranicznik typu 1+2+3 (przykładowo PowerPro BCD TN),
  • na zasilaniu 48VDC zastosować ochronnik 1+2 (przykładowo ENEPRO 244-800).

 

 

  1.  

Wykonanie czynności serwisowych obejmujących przełożenie kabla sensorycznego na wymaganą przez producenta głębokość (odcinek od strony morza ok. 30m), montaż ww. urządzeń elektronicznych, skalibrowanie i skonfigurowanie systemu.

 

 

  1.  

Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia kabla sensorycznego poprzez odłączenie od uziomów i całkowite odizolowanie od gruntu sterowników Omnitrax nr 1 i 3 oraz dla podłączonego do uziomu sterownika Omnitrax nr 2, zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia odcinającego uziom w przypadku wystąpienia dużej różnicy potencjałów (przykładowo: Surge protective adapter P-VM 75).

 

 

Razem (wartość łączna):

 

 

W ofercie proszę zawrzeć powyższą tabelę, uzupełnioną o wartości poszczególnych zakresów prac (netto/brutto) i wartość łączną (netto/brutto), oraz potwierdzić sposób płatności – przelew (14 dni).

Ofertę proszę przesłać faksem pod nr 58 524 27 23 lub na e-mail: zaopatrzenie.morski@strazgraniczna.pl do dnia 22.01.2018 r. Ważność oferty nie może być krótsza niż 120 dni, od dnia przedstawienia oferty.

Termin realizacji umowy max. do 60 dni od dnia jej podpisania.

Wykonawca naprawy udzieli gwarancji:

  • na wszystkie wymienione i zainstalowane urządzenia i elementy – na okres nie krótszy niż 24 miesiące,
  • na wszystkie wykonane prace – na okres nie krótszy niż 12 miesięcy

od daty podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

Po wcześniejszej ustaleniu, możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej systemu w dn. 16.01.2018 r., o godz. 10.00.

Ewentualnych dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzieli:

kmdr ppor. SG Grzegorz Gąsior - tel. kom. 797 337 244.

nasz adres:

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35

80-563 Gdańsk

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

do góry