Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe - modyfikacja przyczepy podłodziowej - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - modyfikacja przyczepy podłodziowej

Autor: Tempski Wojciech
12.02.2018

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, w ramach rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

- modyfikacji przyczepy podłodziowej typu Tramp Trail 6000 JH, polegającej na wymianie dyszla ze stałego na przestawny z nowym kółkiem podporowym 800 kg oraz nowym zaczepem oczkowym o średnicy Ø 40mm.

 

W ofercie proszę ująć:

  • całkowitą wartość brutto wykonania modyfikacji,
  • termin realizacji ewentualnego zamówienia,
  • warunki gwarancji,
  • sposób płatności (preferowany przelew 14 dni liczony od dnia wykonania usługi i wystawienia faktury).

 

Oferty proszę składać na adres e-mail: wtm.morski@strazgraniczna.pl, w terminie: do dnia 28.02.2018r.

 

W przypadku pytań, osobą upoważnioną do kontaktu jest: por. SG Wojciech TEMPSKI, tel. 797-337-251, e-mail: wtm.morski@strazgraniczna.pl

 

 

do góry