Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe na naprawę modulatora do radaru SCANTER 2001 - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na naprawę modulatora do radaru SCANTER 2001

Łukasz Zwoliński
10.07.2018

Wydział Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozpoznania rynku na naprawę z dostawą do magazynu Morskiego Oddziału Straży Granicznej przy ulicy Oliwskiej 35 modulatora (Terma 303830-001) do radaru SCANTER 2001.

 

Osoba do kontaktu w sprawie powyższego opisu – st. chor. szt. SG Adam Dalecki tel. (58) 524-29-92

– st. chor. szt. SG Rober Rabenda tel. (58) 524-29-93 

Ofertę proszę przesłać faksem pod nr (58) 524-27-23 lub na e-mail: zaopatrzenie.morski@strazgraniczna.pl  w terminie do dnia  31.07.2018 r. do godz. 15.00.

Proszę podać cenę (netto/brutto), na powyższą naprawę, określić okres gwarancyjny (min. 12 miesięcy) oraz potwierdzić sposób płatności - przelew (21 dni).

 

 

Nasz adres:

Morski Oddział Straży Granicznej

im. płk. Karola Bacza

ul. Oliwska 35

80-563 Gdańsk

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

do góry