Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej WYKONANIE REMONTU SYSTEMU ZASILANIA AWARYJNEGO NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ TYPU SKS-40 O NUMERZE BURTOWYM SG-311. - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

WYKONANIE REMONTU SYSTEMU ZASILANIA AWARYJNEGO NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ TYPU SKS-40 O NUMERZE BURTOWYM SG-311.

Kowalewicz Dariusz
08.10.2018

Morski Oddział Straży Granicznej  zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie remontu systemu zasilania awaryjnego na jednostce pływającej typu SKS-40 o numerze burtowym SG-311. 0-

Morski Oddział Straży Granicznej  zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie remontu systemu zasilania awaryjnego na jednostce pływającej typu SKS-40 o numerze burtowym SG-311.
System jest przeznaczony do:

·         ładowania baterii akumulatorowych o napięciu 24V i pojemności 360Ah (akumulatory kwasowe o napięciu 12V pojemności 180Ah),

·         zasilania układów automatyki okrętowej, układów kontrolno-pomiarowych oraz oświetlenia awaryjnego.


Zakres remontu:

1. Demontaż starych urządzeń systemu: prostowników TB6095, TB6071, zasilacza, rozdzielnicy ładowania oraz rozdzielnicy zasilania awaryjnego 24V DC (typ RA377A1B).

2. Montaż nowego systemu ładowania baterii akumulatorowych w miejsce starego zgodnego z następującymi wymogami:

·         napięcie zasilające 400V,

·         maksymalny prąd ładowania min 80A,

·         znamionowe napięcie wyjściowe 24V,

·         pomiar prądu i napięcia wyjściowego w CMK i pomieszczeniu rozdzielnic,

·         sygnalizacja stanów pracy i awaryjnych (diody LED),

·         sygnalizacja zdalna stanów alarmowych,

·         pamięć alarmów, kasowanie przyjętego alarmu,

·         obudowa ścienna,

·         dostęp do aparatów od przodu, drzwi zabezpieczone zamkiem,

·         drzwi szafki zablokowane przed samo zamknięciem,

·         wyprowadzenie kabli od dołu szafy,

3. Montaż nowej rozdzielnicy zasilania awaryjnego 24V DC w miejsce starej zgodnej z następującymi wymogami:

·         32 obwody wyjściowe,

·         niezależne obwody dla zasilania sygnalizacji i sterowania oraz oświetlenia awaryjnego,

·         pomiar doziemienia,

·         pomiar prądu i napięcia,

·         układ automatycznego i ręcznego załączania oświetlenia awaryjnego,

·         sygnalizacja alarmowa w CMK.

 

System powinien zapewnić pracę buforową (bezpośrednie zasilanie odbiorników i jednocześnie ładowanie baterii) oraz bez dozorowe, cykliczne ładowanie baterii klasycznych oraz VRLA z wyrównywaniem napięć na akumulatorach (zastosowanie balanserów).

 

4. Wykonanie dokumentacji technicznej opracowanej zgodnie z wymogami Polskiego Rejestru Statków.

 

 5. Dostarczenie Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji zawierającej dokumentację techniczną zatwierdzoną przez PRS oraz opis systemu z instrukcją użytkowania w języku polskim.

 

6. Zdanie systemu w trakcie prób zdawczo-odbiorczych.

 

 

Termin wykonania remontu: do dnia 7 grudnia 2018 roku.

 

Jednostka SG-311 bazuje w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej (ul. Sucharskiego 1, Gdańsk Westerplatte).

Zamawiający udostępni jednostkę pływającą do oględzin na życzenie oferenta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Osoby do kontaktu:

  • kpt. SG Janusz Wilkowski tel. 797 337 205,
  • Sławomir Sutkowski tel.797338159.

 

Ofertę proszę przesłać do dnia 15.10.2018r. na adres: wtm.morski@strazgraniczna.pl

do góry