Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zakup wraz z dostawą akcesoriów do systemów dostępowych dla WŁiI MOSG - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zakup wraz z dostawą akcesoriów do systemów dostępowych dla WŁiI MOSG

tg
09.11.2018

  Wydział Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozpoznania rynku na akcesoria do systemów dostępowych.

 

1.    Kontroler PR312MF-BK-G --------------------------- 18 szt.

2.    Czytnik PRT12MF-BK-G ----------------------------- 30 szt.

3.    Elektrozwora EL-800SL SCOT ---------------------- 18 szt.

4.    Uchwyt montażowy BK-800ZL SCOT -------------- 18 szt.

5.    Przycisk awaryjnego wyjścia -------------------------- 18 szt.

6.    Zasilacz buforowy impulsowy PSDCB09129C ------ 7 szt.

7.    Akumulator 17Ah/12V -----------------------------------7 szt.

8.    Interfejs RS485-Ethernet UT-4DR --------------------- 2 szt.

9.    Centrala CPR32-NET-BRD RACS 4 ------------------ 1 szt.

 

 

Osoba do kontaktu:  p. Wojciech Nowakowski tel. (58) 524-22-81 do godz. 15:00

                     

            Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: zaopatrzenie.morski@strazgraniczna.pl do dnia 15.11.2018 r. do godz. 12.00. Proszę podać cenę jednostkową (netto/brutto), łączną wartość oferty (brutto),czas trwania gwarancji, ewentualny koszt przesyłki, termin realizacji zamówienia (maksymalnie do 30.11.2018) oraz potwierdzić sposób płatności - przelew (14 dni). 

 

 

                                                                                

 

Nasz adres:

Morski Oddział Straży Granicznej

im. płk. Karola Bacza

ul. Oliwska 35

80-563 Gdańsk

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

do góry