Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Przebudowa budynku nr 15 w Gdańsku, ul. Oliwska 35" - Zamówienia Publiczne -

Nawigacja

Zamówienia Publiczne

Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Przebudowa budynku nr 15 w Gdańsku, ul. Oliwska 35"

Autor: Katarzyna Michalska

Sprawa nr 22/ZP/2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest w formacie ZIP w ośmiu częściach.

Aby móc otworzyć plik, należy najpierw ściągnąć wszystkie osiem części do tej samej lokalizacji na dysku, a następnie je rozpakować.

Załączniki do strony

do góry