Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa jednej fabrycznie nowej jednostki pływającej o długosci 9,0 - 11,0 m - Zamówienia Publiczne -

Nawigacja

Zamówienia Publiczne

Dostawa jednej fabrycznie nowej jednostki pływającej o długosci 9,0 - 11,0 m

Autor: Ewa Haberny-Nowicka
31.03.2017

Sprawa nr 4/ZP/2017

W trakcie zamieszczania SIWZ w dniu 30.03.2017 r. omyłkowo zamieszczono niewłaściwy załącznik nr 1 do SIWZ. W dniu 31.03.2017 r. w osobnym pliku zamieszczono właściwy załącznik nr 1 do SIWZ

do góry