Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka” - Zamówienia Publiczne -

Nawigacja

Zamówienia Publiczne

Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”

Autor: Katarzyna Michalska

Strona 6/ZP/2017

do góry