Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk - Zamówienia Publiczne -

Nawigacja

Zamówienia Publiczne

Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk

Autor: Ewa Haberny-Nowicka

Sprawa nr 5/ZP/2017

do góry