Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zatrudnieni nielegalnie przez agencję pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrudnieni nielegalnie przez agencję pracy

z
09.07.2018

Słupska agencja powierzyła z naruszeniem prawa pracę 21 cudzoziemcom, wykazała kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Ustce.

Funkcjonariusze zweryfikowali dokumenty dotyczące wykonywania pracy przez 21 cudzoziemców. Byli to obywatele Ukrainy, Gruzji i Białorusi, których agencja skierowała do pracy w kilku różnych podmiotach branży przemysłowej. Kontrola wykazała, że wszystkim cudzoziemcom pracodawca powierzył wykonywanie pracy z naruszeniem przepisów. Polegały one głównie na powierzeniu wykonywania pracy poza okresem lub na warunkach gorszych niż wskazane w oświadczeniach. W kilku przypadkach brakowało zezwolenia na pracę uzyskanego przez agencję. Kontrolujący stwierdzili, że agencja nie prowadziła wymaganych prawem wykazów i nie poinformowała zatrudnianych cudzoziemców o zasadach dotyczących ich wjazdu, pobytu i pracy w Polsce, do czego była zobowiązana. Wobec pracodawcy i cudzoziemców zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie lub wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry