Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dyskutowali o organizacji powrotów przymusowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dyskutowali o organizacji powrotów przymusowych

z
11.09.2018

„Działania Straży Granicznej i instytucji współdziałających wpływające na wzrost skuteczności powrotów przymusowych” to temat czterodniowej konferencji zorganizowanej w dniach 4-7 września 2018 r. w Stężycy przez Wydział do Spraw Cudzoziemców Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

W  konferencji wzięło udział 40 uczestników, w tym Komendanci Placówek SG Morskiego Oddziału SG oraz kierownicy komórek właściwych w sprawach cudzoziemców. Jako prelegenci wystąpili przedstawiciele Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, Collegium Civitas, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Śląskiego, Karpackiego, Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji powrotów przymusowych i elementów wpływających na zwiększenie ich skuteczności oraz orzecznictwa sądowego w zakresie przymusowych decyzji powrotowych.  Wystąpienia prelegentów obejmowały również tematykę z zakresu współpracy z krajami pochodzenia, efektywnej identyfikacji cudzoziemców oraz praktycznych aspektów powrotów przymusowych na przykładzie działań podejmowanych w ośrodkach detencyjnych, w tym sytuacji kryzysowych.

Konferencja odbyła się w ramach projektu 11/1-2015/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców” Fundusz Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

.

 

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry