Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zobowiązani do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zobowiązani do powrotu

z
14.09.2018

27 cudzoziemców otrzymało w tym tygodniu decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

Najczęstszą przyczyną wydanych cudzoziemcom decyzji było wykorzystanie przez nich dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce. Tak było w przypadku 7 obywateli Mołdawii, 5 Gruzji, 4 Ukrainy i 1 Turka, których skontrolowali funkcjonariusze Straży Granicznej z Władysławowa, Gdańska, Ustki, Szczecina i Świnoujścia. Inne powody przeprowadzonych postępowań administracyjnych to nielegalna praca, cel pobytu niezgodny z deklarowanym oraz brak wiz lub innych dokumentów uprawniających do pobytu. Dane 2 obywateli Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Efektem przeprowadzonych postępowań były decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu z zakazami ponownego wjazdu do Polski na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry