Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Cudzoziemcy przekraczają dozwolone pobyty w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy przekraczają dozwolone pobyty w Polsce

tg
01.07.2019

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili w tygodniu 21 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Głównymi przyczynami przeprowadzonych postępowań były przeterminowane pobyty.

Polskę musi opuścić 19 obywateli Ukrainy, 4 Filipińczyków, Mołdawian oraz Turek. Strażnicy graniczni ustalili, że 11 osób przeterminowało pobyt w Polsce, a 2 nie miały ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Stwierdzili również 4 przypadki nielegalnego wykonywania pracy i 2 przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Ponadto dane 2 obywateli Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce był niepożądany.

Wszystkim wystawiono decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Postępowania przeprowadzili funkcjonariusze Placówek SG w Gdańsku, Świnoujściu, Szczecinie, Kołobrzegu, Ustce i Władysławowie.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry