Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Współdziałanie MOSG z 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współdziałanie MOSG z 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej

tg
04.07.2019

Porozumienie w sprawie współdziałania Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza i 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio podpisali 4 lipca w Komendzie MOSG w Gdańsku kmdr SG Andrzej Prokopski, komendant MOSG i kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7 PBOT.

Podpisanie dokumentu jest następstwem Porozumienia zawartego 27 września 2018 roku przez Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Parafowane w Gdańsku porozumienie daje podstawy obu formacjom do wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemnego świadczenia usług logistycznych oraz współpracy szkoleniowej.

 

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry