Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kontrole zakończone zobowiązaniami do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole zakończone zobowiązaniami do powrotu

tg
08.07.2019

W ostatnim tygodniu funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili 31 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu po przeprowadzonych kontrolach legalności pobytu, zatrudnienia oraz w wyniku odpraw granicznych. Głównymi nieprawidłowościami były przeterminowane pobyty.

Polskę musi opuścić 23 obywateli Ukrainy, 3 Gruzji, 2 Chin, 2 Mołdawii oraz Serb. Strażnicy graniczni ustalili, że 24 osoby przeterminowały pobyt w Polsce, 4 przekroczyły granicę wbrew przepisom, 2 nielegalnie pracowały, a 1 nie miała ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu. Ponadto jej dane znajdowały się w wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski.   

Wszystkim cudzoziemcom wystawiono decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 do 12 miesięcy. Postępowania prowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Ustki, Kołobrzegu, Szczecina i Świnoujścia.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry