Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej 23 decyzje powrotowe dla cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

23 decyzje powrotowe dla cudzoziemców

tg
04.10.2019

Przeterminowane dopuszczalne okresy pobytu w Polsce i nielegalna praca głównymi przyczynami wydanych cudzoziemcom przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej 23 decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Kontrole przeprowadzili w tygodniu strażnicy graniczni z Gdańska, Świnoujścia, Szczecina, Ustki, Kołobrzegu, Władysławowa i Gdyni.  U 9 cudzoziemców funkcjonariusze stwierdzili przeterminowane pobyty, u 7 kolejnych nielegalne wykonywanie pracy, u 5 brak ważnych wiz. Ponadto jeden z cudzoziemców przekroczył granicę państwową wbrew przepisom, a nazwisko innego figurowało w wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski.

Decyzje otrzymało 16 obywateli Ukrainy, 4 Gruzji oraz Turek, Mołdawianin i Hindus. Wszyscy otrzymali zakazy ponownego wjazdu od 6 miesięcy do 3 lat.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry