Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej 34 cudzoziemcom powierzono pracę wbrew przepisom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

34 cudzoziemcom powierzono pracę wbrew przepisom

tg
31.10.2019

Dwie kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców zakończyli 29 i 30 października funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Kołobrzegu i Gdańska. W efekcie stwierdzili, że w sprawdzanych podmiotach branży budowlanej i stoczniowej nielegalne zatrudnienie znalazło 34 cudzoziemców z Ukrainy, Gruzji i Białorusi.

24 z nich pracowało w firmie na terenie powiatów koszalińskiego i białogardzkiego. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu łącznie zweryfikowali tam zatrudnienie 20 obywateli Ukrainy i 4 Gruzji. Naruszeniem przepisów była praca bez wymaganego zezwolenia.

Z kolei strażnicy graniczni z Placówki SG w Gdańsku w miejscowej firmie stoczniowej przeanalizowali dokumentację związaną z pracą 14 cudzoziemców. Ustalili, że 10 pracowało wbrew przepisom.  Powierzono im pracę pomimo braku zezwoleń, a w przypadku 2 obywateli Ukrainy także bez tytułu pobytowego uprawniającego do pobytu w Polsce.

Jak ustalili funkcjonariusze, pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomień właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu przez cudzoziemców pracy.

Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po ustosunkowaniu się przedsiębiorcy do stwierdzeń zawartych w protokole z kontroli.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry