Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej W elbląskiej szkole o naborze do Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W elbląskiej szkole o naborze do Straży Granicznej

tg
12.02.2020

O tym, jak zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej mówiła 12 lutego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu funkcjonariuszka z miejscowej Placówki Straży Granicznej. Przeprowadziła tam prelekcję dotyczącą naboru oraz przedstawiła specyfikę służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Strażniczka graniczna omówiła wymogi ustawowe stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej. Poinformowała uczniów, jak wygląda przebieg postępowania kwalifikacyjnego do służby.  Zachęcała młodzież, żeby po zakończeniu edukacji próbowała swoich sił, przystępując do procesu rekrutacji w szeregach Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przypominamy, że w Morskim Oddziale Straży Granicznej rozpoczął się nowy nabór do służby. W tym roku na kandydatów czeka 60 miejsc. Chętni mogą składać dokumenty w najbliższej miejscu zamieszkania jednostce Straży Granicznej, także w godzinach popołudniowych oraz w niektóre soboty po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów są na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58 524 24 24. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują tam testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Osoby chętne do pracy w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających czy przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, gdzie służbę pełnią polscy strażnicy graniczni i niemieccy policjanci. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry