Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Nielegalnie pracowali w białogardzkiej gastronomii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie pracowali w białogardzkiej gastronomii

tg
26.06.2020

12 cudzoziemców z Ukrainy i Turcji pracowało nielegalnie w jednej z białogardzkich firm z branży gastronomicznej – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, którzy 25 czerwca zakończyli tam kontrolę pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Strażnicy graniczni zweryfikowali pracę świadczoną przez 26 cudzoziemców. Wobec 11 cudzoziemców stwierdzili brak wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy, a w jednym przypadku praca była wykonywana przez cudzoziemca, który przebywał na terytorium Polski bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu. Dodatkowo 14 cudzoziemcom pracodawca powierzył pracę na innych warunkach niż określone w odpowiednich zezwoleniach na pracę. Funkcjonariusze stwierdzili także, że pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego wojewody i powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry