Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Prawie wszyscy pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Prawie wszyscy pracowali nielegalnie

z
10.11.2020

Zatrudnienie 67 cudzoziemców sprawdzili podczas kontroli zakładu z branży przemysłowej funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu. Tylko w dwóch przypadkach praca powierzona była legalnie.

Wśród zweryfikowanych pracowników firmy z powiatu kołobrzeskiego większość stanowili obywatele Ukrainy. Strażnicy graniczni ustalili, że w różnych okresach pracodawca zatrudniał 65 osób bez odpowiedniego zezwolenia na pracę bądź bez umowy o pracę lub cywilnoprawnej zawartej w wymaganej formie. Jak ponadto stwierdzili funkcjonariusze, pracodawca - pomimo takiego obowiązku - nie poinformował właściwego urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez 48 cudzoziemców. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami do sądu zostanie skierowany wobec przedsiębiorcy wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których będą wszczynane postępowania w sprawach o wykroczenia i o zobowiązania do powrotu.

  • Fot. MOSG Napis Straż Graniczna na samochodzie.
    Fot. MOSG
do góry