Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Murarze zatrudnieni wbrew przepisom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Murarze zatrudnieni wbrew przepisom

z
31.03.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców w firmie budowlanej z powiatu kartuskiego. W wyniku kontroli stwierdzili, że 14 obcokrajowców nie miało odpowiednich zezwoleń bądź oświadczeń o powierzeniu pracy.

Skontrolowane przedsiębiorstwo na co dzień zajmuje się pracami budowlanymi prowadzonymi na terenie całej Polski. Funkcjonariusze zweryfikowali dokumenty w sumie 50 cudzoziemców, w większości z Ukrainy, którzy byli zatrudnieni przez firmę w charakterze murarzy. Wszyscy przebywali w Polsce legalnie. Kontrola wykazała, że 14 osób wykonywało pracę nielegalnie. Nieprawidłowości polegały na pracy bez odpowiedniego zezwolenia bądź ważnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dwóch obcokrajowców pracowało bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie. W 23 przypadkach stwierdzono nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom – obywatele Ukrainy pracowali na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu. Strażnicy graniczni ustalili również, że pracodawca nie dopełnił obowiązku powiadomienia odpowiednich instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Został za to ukarany mandatem. Dodatkowo będzie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie za powierzanie cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy.

  • Fot. MOSG Kamizelka z napisem Straż Graniczna.
    Fot. MOSG
do góry