Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Skontrolowali pracę przeszło stu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowali pracę przeszło stu cudzoziemców

tg
01.06.2021

Zatrudnienie 111 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy 28 maja w czterech firmach zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia. Ustalili, że 39 obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi świadczyło pracę nielegalnie, a pracodawcy wbrew przepisom powierzyli pracę 52 cudzoziemcom.

Kontrolą objęto firmy mające siedziby na terenie powiatów: świnoujskiego, wejherowskiego, gdyńskiego i elbląskiego, zajmujące się sprzątaniem, usługami budowlanymi oraz produkcją opakowań. Funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Świnoujściu, Władysławowie, Gdyni i Elblągu ustalili, że nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom polegało na pracy na innych warunkach niż wskazane w oświadczeniach oraz zezwoleniach. Oprócz tego z obcokrajowcami nie zawarto umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, nie mieli oni także zezwoleń na pracę.

Funkcjonariusze ustalili również, że pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy naruszył też inne przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 100 przypadkach nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców, a w jednym przekazał urzędowi nieprawdziwe informacje. Poza tym nie przedstawił 12 osobom tłumaczenia umów o pracę na zrozumiały przez nich język, a taki miał obowiązek.

Do sądów skierowane zostaną wobec przedsiębiorców wnioski o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte będą postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

  • Fot. MOSG Funkcjonariuszka Straży Granicznej podczas kontroli dokumentów.
    Fot. MOSG
do góry