Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Brak zezwoleń, praca na innych warunkach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Brak zezwoleń, praca na innych warunkach

tg
14.07.2021

Zatrudnienie 349 cudzoziemców w jednej ze słupskich firm zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce, którzy 30 czerwca zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia. Spółka zajmowała się rekrutacją i pośrednictwem pracy, a także powierzała pracę cudzoziemcom.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że pracodawca wbrew przepisom powierzył pracę 136 cudzoziemcom (obywatele Ukrainy, Gruzji, Białorusi). Naruszenia dotyczyły braku zezwoleń pracę, wykonywania pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniach oraz braku umów. Ponadto strażnicy graniczni stwierdzili, że przy powierzaniu cudzoziemcom pracy pracodawca naruszył również inne przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 266 przypadkach nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu, niepodjęciu i zakończeniu pracy przez cudzoziemców.

Wobec przedsiębiorcy i cudzoziemców Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa.

 

 

  • Fot. MOSG Funkcjonariusz Straży Granicznej.
    Fot. MOSG
do góry