Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Przewodnicy z psami służbowymi w sztumskim więzieniu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przewodnicy z psami służbowymi w sztumskim więzieniu

tg
08.09.2021

W Zakładzie Karnym w Sztumie 6 września odbyły się ćwiczenia połączone z seminarium z udziałem przewodników wraz z psami specjalnymi ze Straży Granicznej Policji, Izby Celnej oraz wszystkich jednostek Służby Więziennej należących do okręgu gdańskiego.

Ćwiczenia przewodników psów specjalnych Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej i Służby Więziennej miały na celu wymianę doświadczeń pomiędzy służbami oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych polegających na przeszukaniu pomieszczeń jednostki penitencjarnej (cele mieszkalne, szatnie, warsztaty) pod kątem przechowywania środków odurzających. Przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły, że taka współpraca jest potrzebna i może przynieść obopólne korzyści.

- Praca z wykorzystaniem psa specjalnego w naszych służbach jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną życzliwość, wsparcie i aktywny udział przewodników wraz z psami specjalnymi. To było cenne doświadczenie, które warto kontynuować - mówi mjr Andrzej Ścisłowski specjalista ds. ochrony Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku.

 

  • Fot. Piotr Szymański-Sztym/SW Przewodnicy z psami służbowymi
    Fot. Piotr Szymański-Sztym/SW
  • Fot. Piotr Szymański-Sztym/SW Przeszukanie celi w sztumskim więzieniu
    Fot. Piotr Szymański-Sztym/SW
do góry