Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej XV Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

XV Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

tg
18.10.2021

18 października przypada XV Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Tego dnia organy ścigania, Straż Graniczna, Policja, ale także instytucje państwowe, organizacje rządowe, jak i pozarządowe szczególnie starają się uświadamiać, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa.

Z ramienia Morskiego Oddziału Straży Granicznej koordynator ds. zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi kmdr ppor. SG Robert Mroczek, będący zarazem przewodniczącym Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Gdańsku, uczestniczy w licznych akcjach informacyjnych i profilaktycznych, których tematyka dotyczy handlu ludźmi. Dziś wziął udział w briefingu prasowym zorganizowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie. Obecni byli także Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, poseł na Sejm RP Leszek Dobrzyński oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Wolontariuszy „DA DU” w Szczecinie Justyna Bągorska. Rolę gospodarza pełnił ppłk SG Zbigniew Pałka, Komendant Placówki Straży Granicznej.  

Handel ludźmi jest przestępstwem globalnym. Polega na wykorzystaniu człowieka, które w bezwzględności stosowania godzi w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa. Za handel ludźmi uznawane są czynności sprawcze wskazane w art. 115 § 22 Kodeksu karnego, t.j.: werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie i przyjmowanie osoby. Szacuje się, że na świecie może być nawet 40 milionów ofiar tego przestępstwa. Do najbardziej znanych współcześnie form wykorzystania ofiar zalicza się wykorzystanie w pracy lub usługach o charakterze przymusowym (praca przymusowa), prostytucji lub pornografii (tzw. seksbiznes), żebractwie, a także wykorzystanie do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych, handlu organami, zmuszanie do zawierania fikcyjnych małżeństw, niewolnictwo domowe.

Najintensywniej rozwijającą się obecnie formą wykorzystania osób w ramach przestępstwa handlu ludźmi jest praca przymusowa, związana bardzo często z wakacyjnymi zagranicznymi wyjazdami w celu poszukiwania lub podjęcia pracy. Warto podkreślić, że przy bardzo dynamicznym rozwoju nowych technologii miejscem werbowania osób do wyjazdu za granicę coraz częściej staje się internet, a najczęstszą metodą werbunku – nieuczciwe oferty pracy.

Również Polska, i to już od lat dziewięćdziesiątych, jest krajem, w którym obserwuje się zjawisko handlu ludźmi. Jedną z form odpowiedzi na to zagrożenie było powstanie przy Wojewodzie Pomorskim Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który skupia przedstawicieli organów ścigania, służb, w tym Morskiego Oddziału Straży Granicznej, instytucji rządowych, samorządowych oraz środowisk pomocowych. W ramach systemu pomocy społecznej zespół prowadzi działania w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu. Jest też platformą wymiany informacji dotyczących przeciwdziałania handlowi ludźmi na terenie województwa pomorskiego.

Osoby, które czują się wykorzystane i mogły paść ofiarą handlarzy ludźmi mogą zgłosić się do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, Policji, prokuratury lub Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działającego przy Wydziale Polityki Społecznej PUW w Gdańsku. Wsparcie dla ofiar handlu ludźmi oferuje również m.in. Fundacja La Strada.

W ciągu ostatnich 10 lat w Morskim Oddziale Straży Granicznej miało miejsce 26 zdarzeń identyfikacyjnych dotyczących handlu ludźmi. Funkcjonariusze łącznie zidentyfikowali w nich 215 osób (53 kobiety i 162 mężczyzn). Aż 80 procent ujawnionych ofiar dotyczy wykorzystania do pracy przymusowej.

  • Fot. MOSG Briefing prasowy w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie w związku z XV Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi.
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG Briefing prasowy w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie w związku z XV Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi.
    Fot. MOSG
do góry