Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Sprawdzili pracę blisko 1040 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sprawdzili pracę blisko 1040 cudzoziemców

tg
07.01.2022

Pracę ponad tysiąca cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni, którzy zakończyli kontrolę jednej z miejscowych spółek. W przeszło 600 przypadkach stwierdzili naruszenia prawa dotyczące nielegalnej pracy i jej powierzenia brew polskiemu prawu.

W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy zatrudnieni byli kierowani do prac zleconych przez inne podmioty na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Zajmowali się składaniem ram i skrzydeł okiennych, montażem podzespołów elektrycznych, obróbką mechaniczną elementów metalowych, robotami budowlanymi oraz sprzątaniem biur.

Strażnicy graniczni sprawdzili legalność pracy 1036 osób, głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Nielegalne jej powierzenie 409 osobom polegało na świadczeniu pracy na innych warunkach niż określonych w wymaganych dokumentach. Dodatkowo 4 cudzoziemcom powierzono pracę bez umowy. Także nielegalność pracy u 212 osób polegała na jej świadczeniu bez odpowiednich zezwoleń na pracę oraz jej wykonywaniu na innych warunkach niż określonych w oświadczeniu. Według strażników granicznych nie zostały dotrzymane warunki w zakresie wymiaru czasu pracy.

Pracodawca, obywatel Uzbekistanu, został ukarany przez funkcjonariuszy siedmiusetzłotowym mandatem, ponieważ w 149 przypadkach zezwoleń i oświadczeń nie dopełnił ustawowych obowiązków powiadamiania właściwych urzędów. Natomiast za nielegalne powierzenie pracy 409 cudzoziemcom mężczyzna odpowie przed gdyńskim Sądem Rejonowym do którego Placówka Straży Granicznej w Gdyni wkrótce skieruje wniosek o jego ukaranie. Postępowania w sprawach o wykroczenie wszczęte będą także wobec cudzoziemców, którzy podjęli się nielegalnej pracy.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry