Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Skontrolowali pracę robotników budowlanych zza granicy  - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowali pracę robotników budowlanych zza granicy 

tg
15.11.2022

Zatrudnienie 181 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu, którzy zakończyli kontrolę w jednej z miejscowych firm branży budowlanej. Obcokrajowcy kierowani byli do prac na terenie całego kraju.

W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy 31 cudzoziemcom, którzy bezprawnie ją wykonywali. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. O nielegalności świadczył brak wymaganych zezwoleń na pracę oraz wykonywanie jej na innych warunkach niż były określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. 

Ponadto funkcjonariusze stwierdzili, że firma nie dopełniła obowiązku powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez łącznie 139 cudzoziemców. Pracodawca, jak stwierdzili kontrolerzy, wobec 12 obcokrajowców podał nieprawidłowe informacje do tego urzędu. 

Pracodawca zapoznał się z protokołem z kontroli i nie wniósł do niego uwag. Wkrótce Straż Graniczna wniesie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosek o jego ukaranie. Wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali, wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

  • Fot. MOSG Funkcjonariuszka Straży Granicznej pochylona nad dokumentami.
    Fot. MOSG
do góry