Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej W Morskim Oddziale SG trwają kontrole cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W Morskim Oddziale SG trwają kontrole cudzoziemców

tg
12.05.2023

Legalność pracy i pobytu niespełna 6700 cudzoziemców skontrolowali od początku tego roku funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 876 osób pracowało nielegalnie, głównie w budownictwie, transporcie, produkcji, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

Strażnicy graniczni wszczęli 117 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, z czego 112 już zakończyli. Najczęściej powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia oraz na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Największą liczbę skontrolowanych obcokrajowców stanowili obywatele Ukrainy, a w dalszej kolejności Gruzji, Mołdowy oraz Białorusi. 
Funkcjonariusze MOSG od początku roku przeprowadzili także 1043 kontrole legalności pobytu, obejmując nimi 1524 osoby. W 254 przypadkach stwierdzili naruszenia prawa.
 

  • Funkcjonariuszka weryfikuje dokumenty. Fot. MOSG Funkcjonariuszka weryfikuje dokumenty. Fot. MOSG
    Funkcjonariuszka weryfikuje dokumenty. Fot. MOSG
do góry