Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Skontrolowali pracę 75 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowali pracę 75 cudzoziemców

tg
29.05.2023

Właściciel jednej z firm budowalnych w województwie zachodniopomorskim powierzył nielegalne wykonywanie pracy 43 cudzoziemcom. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu skontrolowali w tym podmiocie zatrudnienie 75 obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy i Gruzji. 

Jak ustalili strażnicy graniczni, powierzenie pracy nosiło znamiona jej nielegalności, ponieważ była ona świadczona na warunkach innych niż określone zostały we wpisanych do ewidencji oświadczeniach. Ponadto 3 cudzoziemców nie było w ogóle uprawnionych do pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mundurowi ustalili także, że w 32 przypadkach pracodawca nie poinformował właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu przez cudzoziemców pracy, a w 7 przypadkach organu wydającego zezwolenia. 

Wobec pracodawcy Straż Graniczna skieruje do sądu wniosek o ukaranie. Grozi mu kara do 30 tys. zł. Za nielegalne wykonywanie pracy konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

  • Funkcjonariuszki SG analizują dokumentację. Fot. MOSG Funkcjonariuszki SG analizują dokumentację. Fot. MOSG
    Funkcjonariuszki SG analizują dokumentację. Fot. MOSG
do góry