Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Współpraca z sopockim Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współpraca z sopockim Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA

tg
09.06.2023

Porozumienie o współpracy pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie podpisali 7 czerwca w Sopocie kontradm. SG Andrzej Prokopski Komendant MOSG i mgr inż. Agnieszka Kowalczyk Dyrektor Zakładu. 

Strony porozumienia, w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, postanawiają nawiązać współpracę, w szczególności w zakresie realizacji działalności informacyjno-promocyjnej obejmującej prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń.

  • Podpisanie porozumienia. Fot. E. Biały Podpisanie porozumienia. Fot. E. Biały
    Podpisanie porozumienia. Fot. E. Biały
  • Podpisanie porozumienia. Fot. E. Biały Podpisanie porozumienia. Fot. E. Biały
    Podpisanie porozumienia. Fot. E. Biały
do góry