Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka - Pełnomocnik do Spraw Ochrony Praw Człowieka -

Nawigacja

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka

15.06.2020

Rozkazem Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku z 29 sierpnia 2022 roku w Morskim Oddziale Straży Granicznej powołany został etatowy Pełnomocnik Komendanta MOSG do spraw Ochrony Praw Człowieka. Funkcję tę pełni kpt. SG Iwa Rowińska.

Do zakresu zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • przyjmowanie wszelkich sygnałów dotyczących łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy i pracowników Morskiego Oddziału SG
  • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w MOSG
  • utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi działania SG w dziedzinie ochrony praw człowieka
  • reprezentowanie Komendanta Oddziału w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka.

Kontakt: tel. 58/ 524 22 35, e-mail: Iwa.Rowinska@strazgraniczna.pl.

 

 

 

 

 

do góry