Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik do Spraw Ochrony Praw Człowieka -

Nawigacja

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Praw Człowieka

14.08.2015

Decyzją Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku 26 sierpnia 2008 r. w Morskim Oddziale Straży Granicznej powołany został nieetatowy Pełnomocnik Komendanta MOSG do spraw Ochrony Praw Człowieka. Funkcję tę pełni chor. sztab. SG Joanna MURAWSKA

Do zakresu zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • przyjmowanie wszelkich sygnałów dotyczących łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy i pracowników Morskiego Oddziału SG
  • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w MOSG
  • utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi działania SG w dziedzinie ochrony praw człowieka
  • reprezentowanie Komendanta Oddziału w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconym prawom człowieka.

Kontakt:telefon: 58/ 524 20 78e-mail: joanna.murawska@strazgraniczna.pl

do góry