Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Struktura i zasięg -

Nawigacja

Struktura i zasięg

Struktura i zasięg

01.10.2010

Struktura organizacyjna MOSG

W skład Morskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi 9 placówek oraz 2 dywizjony grupujące jednostki pływające Straży Granicznej, których zadaniem jest dozorowanie i kontrola ruchu na obszarach morskich. Mają one prawo kontrolować i zatrzymywać inne jednostki pływające, a w przypadkach przewidzianych w ustawie – użyć broni pokładowej. Terytorialny zasięg działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej stanowi województwo pomorskie, zachodniopomorskie, a także część województwa warmińsko–mazurskiego, w tym obszar 82 gmin leżących w strefie nadgranicznej oraz rejon gmin i powiatów leżących poza obszarem strefy nadgranicznej. 

Długość granicy państwowej ochranianej przez Morski Oddział Straży Granicznej wynosi 639,87 km, w tym:

  • granica na morzu (przebiega na linii 12 mil morskich od wybrzeża) - 395,31 km,
  • odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Niemcami - 22,22 km,
  • odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Rosją - 22,21 km,
  • odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Zalewie Wiślanym - 10,21 km,
  • odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Jeziorze Nowowarpieńskim i Zalewie Szczecińskim - 20,16 km,
  • odcinek granicy lądowej z Rosją - 0,85 km,
  • odcinek granicy lądowej z Niemcami - 168,91 km.

Terytorialny zasięg działania oddziału obejmuje 18 proc. całkowitej długości granicy RP.

Polskie obszary morskie

Linia wybrzeża nie zamyka terytorium kraju. W obszarze zainteresowania służb państwowych pozostaje także 12-milowy pas wód terytorialnych i polska wyłączna strefa ekonomiczna, co na morzu stanowi obszar 32 tys. kilometrów kwadratowych. Odcinek granicy państwowej na morzu ma długość ponad 395 km.Zasięg terytorialny MOSG

 

do góry