Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej RODO -

Nawigacja

RODO

Łukasz Zwoliński
01.07.2014

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych

nazwa

 Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej 

adres

ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

email

morski@strazgraniczna.pl

nr telefon/faksu

tel.: +48 (58) 524 20 02

fax:  +48 (58) 524 27 01

 

Nazwa i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

nazwa

 Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału SG  

adres

ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

email

iod.morski@strazgraniczna.pl

nr telefon/faksu

tel.: +48 (58) 524 20 52

fax:  +48 (58) 524 27 12

 

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO):

  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

 

do góry