Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Prośba o opracowanie oferty cenowej na wymianę drzwi zewnętrznych i remont schodów - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Prośba o opracowanie oferty cenowej na wymianę drzwi zewnętrznych i remont schodów

Marcin Grzesik
30.03.2021

Rozeznanie rynku na wymianę drzwi zewnętrznych i remont schodów w budynku njr 3 na terenie Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku planuje wymianę drzwi zewnętrznych i remont schodów w budynku njr 3 na terenie Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymagany termin zakończenia robót do dnia 16 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, w ramach rozeznania rynku, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy byliby Państwo zainteresowani realizacją powyższego zamówienia. W przypadku zainteresowania ze strony Państwa, proszę o przysłanie oferty cenowej na wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: marcin.grzesik@strazgraniczna.pl. Oferty powinny zawierać koszt robót netto,brutto.  Przewidziana jest umowa ryczałtowa.

Jednocześnie nadmieniam, iż w celu oszacowania ceny oferty, wskazane jest dokonanie wizji lokalnej (w dniach roboczych od godz. 8.00 do 14.00) w przedmiotowym obiekcie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 58 524 24 16

 

do góry