Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dotyczy dostawy części i akcesoriów do urządzeń komputerowych - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Dotyczy dostawy części i akcesoriów do urządzeń komputerowych

tg
21.07.2022

Wydział Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozpoznania rynku na zakup i dostawę części i akcesoriów do urządzeń komputerowych:

1.    Dysków wewnętrznych SSD 500 GB 2,5” SATA III- 70 szt. 
2.    Dysków twardych zewnętrznych HDD 2,5” 1 TB – 6 szt.,  
3.    Pamięci zewnętrznych -Pendrive 16 GB USB 3.2 Gen. 1 - 17 szt. 
4.    Pamięci zewnętrznych - Pendrive 32 GB USB 3.0 – 23 szt.
5.    Pamięci zewnętrznych - Pendrive 64 GB USB 3.0 – 25 szt.
6.    Płyt CD-R 700 MB – 600 szt., 
7.    Płyt CD-RW 700 MB – 600 szt., 
8.    Płyt DVD-R 4,7 GB – 1.110 szt. 
9.    Płyt DVD-RW 4,7 GB -600 szt. . 
10.    Kopert papierowych z okienkiem do płyt CD/DVD – 2.100 szt.
11.    Pudełek do płyt CD/DVD typlu „Slim” – 400 szt. 

Oferta powinna zawierać: 

- określenie nazwy towaru, typów, producenta, parametrów, datę ważności ww. części i akcesoriów;
- cenę jednostkową (netto/brutto)/cenę ogółem (netto/brutto) 
   dla poszczególnych ww. części, akcesoriów; 
- łączną wartość (netto/brutto) ww. części i akcesoriów;
- czas trwania gwarancji  dla poszczególnych ww. części akcesoriów;
- określenie terminu realizacji; 
- potwierdzenie o dostarczeniu przedmiotowych dysków nowych, kompletnych, wolnych od wad,   zapakowanych w fabryczne opakowania;
- potwierdzenie sposobu płatności - przelew (14 dni);
- ewentualny koszt przesyłki.

Dyski ze względu na poufność danych w przypadku naprawy gwarancyjnej nie podlegają zwrotowi !!!
    
Osoba do kontaktu w sprawach pytań pod względem technicznych: st. chor. szt. Arkadiusz Zioło tel. 797 337 242, mł. chor. SG Jacek Góralczyk tel. 501 821 009.  

Ofertę proszę przesłać faksem pod nr (58) 524-27-23 lub na e-maila: se2.wlii.mosg@strazgraniczna.pl do dnia 29.07.2022 r. do godz. 15.00.         

Nasz adres:
Morski Oddział Straży Granicznej
im. płk. Karola Bacza
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

do góry