Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Handel ludźmi: posiedzenie zespołu i konferencja prasowa w PUW - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Handel ludźmi: posiedzenie zespołu i konferencja prasowa w PUW

tg
14.02.2017

Pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, któremu przewodniczy kpt. SG Robert Mroczek z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się 13 lutego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Posiedzenie poprzedzone zostało konferencją prasową z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, przewodniczącego zespołu, kpt. SG Roberta Mroczka z MOSG i szefowej Wydziału Polityki Społecznej PUW, Katarzyny Stanulewicz. W gmachu PUW można oglądać mobilną wystawę przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęconą tematyce handlu ludźmi. Do końca marca znajdzie się jeszcze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej oraz na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie. Na sześciu planszach pokazane są historie ofiar tego procederu wykorzystywanych głównie do przymusowej pracy, żebractwa i prostytucji.

Celem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska  handlu ludźmi, a także usprawnienie wsparcia i reintegracji ofiar tego procederu na terenie województwa pomorskiego.

Oprócz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ośrodków pomocy społecznej z terenu Trójmiasta, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW oraz organizacji pozarządowych: fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
 

  • Fot. PUW
    Fot. PUW
do góry