Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Rozbita grupa fałszująca dokumenty - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozbita grupa fałszująca dokumenty

Autor : z
17.02.2017

Zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się w Gdańsku podrabianiem i przerabianiem dokumentów, w tym do przekraczania granicy państwowej, rozbiła Straż Graniczna. Wszyscy jest członkowie zostali aresztowani.

Prowadzone od czerwca 2016 roku przez Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku śledztwo dotyczące działania w okresie od połowy 2012 roku do stycznia 2017 roku w Gdańsku zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się na szeroką skalę podrabianiem i przerabianiem dokumentów nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. 

Funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego i Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG 14 lutego zatrzymali 48-letnią kobietę oraz czterech mężczyzn w wieku od 46 do 70 lat. Podczas przeszukań, w tym miejsc zamieszkania podejrzanych, zabezpieczono m.in. liczne dokumenty, w tym polskie dowody osobiste i prawa jazdy (ponad 170 sztuk), a także komputery, pieczątki, hologramy używane przy zabezpieczaniu dokumentów tożsamości.

Zebrany materiał dowodowy dostarczył podstaw do zarzucenia podejrzanym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu podrabianie i przerabianie dokumentów celem ich wykorzystania jako autentyczne, w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej (Irlandii, Szwecji, Norwegii, Niemiec). Kierowanie grupą przestępczą zarzucono 48-letniej kobiecie. Jak ustalili śledczy, grupa działała w okresie od połowy 2012 roku do stycznia 2017 roku w Gdańsku. Ponadto podejrzanym zarzucono dokonywanie fałszerstw szeregu dokumentów w ramach zorganizowanej grupy i uzgodnionego podziału ról, a także czynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu.

Jak ustalono część podejrzanych, głównie kierująca grupą, zajmowała się fałszowaniem dokumentów, natomiast pozostali przyjmowaniem zamówień i ich przekazywaniem fałszerzom, wraz ze zdjęciami i danymi, a po realizacji - dostarczaniem dokumentów zamawiającemu (bezpośrednio, pocztą albo kurierem). Jeden z podejrzanych pozyskiwał także utracone oryginalne dokumenty, celem ich wykorzystania do fałszowania innych.

Fałszowanie dokumentów polegało na przerabianiu oryginalnych bądź też ich podrabianiu na wzór oryginalnych. W ten sposób fałszowane były gównie polskie dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty, ale także m.in. świadectwa maturalne, dokumenty pojazdów.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i za wyjątkiem kierującej grupą przestępczą podejrzanej złożyli wyjaśnienia. Prokuratura skierowała 16 lutego do Sądu Rejonowego w Gdańsku wnioski o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd je uwzględnił.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Przestępstwo polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw (art. 258§1k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Przy czym kierowanie taką grupą (art. 258§3 k.k.) podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. Podrabianie i przerabianie dokumentów celem ich wykorzystania jako autentyczne (art. 270§1k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Przy czym – gdy popełnienie przestępstwa stanowi stałe źródło dochodu lub następuje w zorganizowanej grupie – górna granica ustawowego zagrożenia może zostać zwiększona o połowę.

Ponadto do śledztwa zostały dołączone postępowania uprzednio prowadzone przez różne Prokuratury Rejonowe, w tym w Słupsku, Poznaniu, a głównie Prokuraturę Rejonową Gdańsk Oliwa w Gdańsku. W toku tych postępowań przedstawiono 8 podejrzanym (w wieku od 22 do 67 lat) zarzuty pomocnictwa albo współsprawstwa przy fałszowaniu dokumentów. Były to w odniesieniu do poszczególnych podejrzanych pojedyncze dokumenty, które – poza jednym podejrzanym – były przeznaczone dla innych osób. Straż Graniczna, posiadając informacje o przekazywaniu podrobionych dokumentów, dokonywała zatrzymań poszczególnych osób oraz zabezpieczenia dokumentów.

 

 

 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
do góry