Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Porozumienie z Policją Federalną Niemiec - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Porozumienie z Policją Federalną Niemiec

z
12.10.2017

Komendanci Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej: kmdr SG dr Piotr Patla oraz gen. bryg. SG Wojciech Skowronek spotkali się w dniach 10 - 11 października w Hamburgu z prezydentami Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie, Pirnie i Bad Bramsted.

Stronę niemiecką reprezentowali Prezydenci Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie – Jörg Baumbach, Bad Bramsted – Bodo Kaping i w Berlinie – Thomas Striethörster. Szefowie służb omówili aktualną sytuację migracyjną na polsko - niemieckim pograniczu i wspólne działania związane ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej. Tematem rozmów było także funkcjonowanie wspólnych polsko-niemieckich placówek oraz realizowanie procedur obowiązujących przy przekazywaniu osób.

Na zakończenie spotkania podpisano wspólne polsko-niemieckie porozumienie w sprawie prowadzenia działań i udzielania wzajemnego wsparcia w przypadku wystąpienia transgranicznych sytuacji nadzwyczajnych – działań poszukiwawczych podejmowanych w trybie alarmowym

W rozmowach uczestniczyli również: oficer łącznikowa SG w Berlinie, oficer łącznikowa Policji Federalnej Niemiec w Warszawie, Naczelnicy Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej MOSG i NoOSG.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry