Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Nielegalna praca ponad 80 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalna praca ponad 80 cudzoziemców

z
06.12.2017

Tylko w czasie dwóch miesięcy jedna z trójmiejskich agencji pracy zatrudniła nielegalnie 81 cudzoziemców, głównie z Ukrainy. Wykazała to zakończona właśnie kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku.

Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzenia wykonywania im pracy obejmowała dwa miesiące działalności firmy. Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali dokumenty prawie 800 cudzoziemców. Okazało się, że 81 z nich agencja powierzyła pracę wbrew przepisom. Naruszenia dotyczyły głównie pracy bez wymaganego zezwolenia oraz zawarcia umowy o pracę lub cywilnoprawnej w wymaganej formie. 77 cudzoziemców to obywatele Ukrainy, pozostali pochodzili z Białorusi.

Kontrolowany podmiot gospodarczy posiada oddziały w całej Polsce. Zatrudnia nisko wykwalifikowanych cudzoziemców do czynności produkcyjnych i pomocniczych wykonywanych na rzecz i pod kierownictwem innych pracodawców.

Wobec firmy Straż Graniczna skieruje do sądu wniosek o ukaranie. W sprawie cudzoziemców pracujących bez zezwolenia zostaną wszczęte czynności zmierzające do wydania im decyzji powrotowych.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry