Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kilkunastu cudzoziemców nielegalnie pracowało na Pomorzu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kilkunastu cudzoziemców nielegalnie pracowało na Pomorzu

tg
11.05.2018

14 obywateli Mołdowy nielegalnie pracowało na Pomorzu – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, którzy 9 maja zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednej z agencji zatrudnienia na terenie powiatu puckiego.

Łącznie kontrolą objęto 198 obcokrajowców (179 obywateli Mołdowy i 10 Ukrainy). Funkcjonariusze ustalili, że 14 obywateli Mołdowy pracowało nielegalnie w branży rybnej i budowlanej na Pomorzu. Naruszenie prawa polegało na fakcie powierzenia cudzoziemcom przez agencję pracy na warunkach innych niż określone w oświadczeniach, pracodawca nie dopełnił też obowiązku powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. W sumie pracodawca popełnił 116 naruszeń ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wobec pracodawcy Straż Graniczna skieruje wniosek do sądu o ukaranie. Wobec cudzoziemców wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenie oraz administracyjne w kierunku wydania im decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry