Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Autor:
04.08.2014 Rejestr zmian

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

kmdr SG dr Piotr PATLA

Komendant Morskiego Oddziału jest terenowym organem Straży Granicznej i podlega Komendantowi Głównemu. Komendant Oddziału wykonuje swoje działania przy pomocy Komendy Oddziału. Jej siedziba znajduje się w Gdańsku. Adres: 8O-563 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35.

Sekretariat Komendanta MOSG: tel. 58/ 524 20 02, fax 58/ 524 27 01

 

Zastępcy Komendanta MOSG:

kmdr SG Wojciech HENINBORCH

sekretariat: tel. 58/ 524 20 04, fax 58/ 524 27 05

 

    kpt. SG Lesław KRYSA

sekretariat: tel. 58/ 524 20 06, fax 58/ 524 27 06

 

Główny Księgowy

 

kmdr SG Janusz CZUPRYŃSKI

sekreteriat: tel. 58/ 524 20 08, fax 58/ 524 27 07

Powrót do poprzedniej strony

do góry