Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Konferencja szefów nadbałtyckich służb granicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja szefów nadbałtyckich służb granicznych

z
30.11.2018

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec uczestniczył w XXI Konferencji Szefów Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Border Control Cooperation), która w dniach 27-29 listopada odbyła się w Sztokholmie.

Konferencja zamknęła roczne przewodnictwo Straży Przybrzeżnej i Policji Królestwa Szwecji w BSRBCC, w przyszłym roku współpracę koordynować będzie Dania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb granicznych państw członkowskich konferencji, jak również Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Zastępcy Komendanta KGSG towarzyszyła zastępca naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej MOSG kpt. SG Katarzyna Kulesza.

Podczas spotkania przedstawiciele służb granicznych Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji podsumowali przedsięwzięcia zrealizowane w ramach szwedzkiego przewodnictwa i omówili zadania oraz kierunki rozwoju na rok przyszły. W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa w BSRBCC Policji Królestwa Danii, która przedstawiła plan przedsięwzięć na 2019 r.

Współpraca służb granicznych państw nadbałtyckich koncentruje się na granicach i obszarach morskich. Jej celem jest skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa granic, lepsze przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji, przemytu towarów, jak również naruszeń przepisów obowiązujących na obszarach morskich.

 

do góry