Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej 17 cudzoziemców z decyzjami nakazującymi opuszczenie Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

17 cudzoziemców z decyzjami nakazującymi opuszczenie Polski

tg
07.06.2019

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili w tygodniu 17 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Głównymi przyczynami przeprowadzonych postępowań były przeterminowane pobyty i brak ważnych wiz.

Polskę musi opuścić 12 obywateli Ukrainy, 2 Rosji, 2 Gruzji i Hindus. Strażnicy graniczni ustalili, że 8 osób przeterminowało pobyt w Polsce, a 4 nie miały ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Stwierdzili również, że cel pobytu 2 osób był niezgodny w deklarowanym, 1 cudzoziemiec pracował nielegalnie, a dane 2 obywateli Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce był niepożądany. Ponadto obywatel Federacji Rosyjskiej przekroczył granicę państwową wbrew obowiązującym przepisom.

Wszystkim wystawiono decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Postępowania administracyjne przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Świnoujścia, Kołobrzegu i Szczecina.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry