Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wspólne spotkanie Pełnomocników Granicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne spotkanie Pełnomocników Granicznych

z
06.06.2019

Porządek prawny i sposoby jego utrzymania na wspólnym odcinku granicy państwowej to główne tematy spotkania Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej odcinka kętrzyńskiego i bałtyckiego oraz Federacji Rosyjskiej odcinka kaliningradzkiego, które odbyło się 5 czerwca w Obwodzie Kaliningradzkim.

We wspólnym posiedzeniu uczestniczyli Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Inglot, Pełnomocnik Graniczny Rzeczypospolitej Polskiej odcinka kętrzyńskiego oraz Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Andrzej Prokopski, Pełnomocnik Graniczny Rzeczypospolitej Polskiej odcinka bałtyckiego. Stronę rosyjską reprezentował gen. mjr Nikołaj Jewgieniewicz Panczenko, Pełnomocnik Graniczny Federacji Rosyjskiej odcinka kaliningradzkiego. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane ze stanem porządku prawnego na wspólnym odcinku granicy państwowej, jak również główne kierunki działalności ukierunkowanej na jego utrzymanie. Rozmowy zakończyły się podpisaniem protokołu z obrad.

zdj. służby graniczne Rosji

do góry