Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dzień otwarty dla klas mundurowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień otwarty dla klas mundurowych

z
18.06.2019

VI Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Policyjnym odbył się 14 czerwca na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. W przedsięwzięciu uczestniczyli także przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem inicjatywy zorganizowanej przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku było kształtowanie pozytywnego wizerunku zarówno Policji, jak i podmiotów współpracujących w zakresie bezpieczeństwa, a także zapoznanie się ze specyfiką służb działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego. Jedną z nich był Morski Oddział Straży Granicznej. Na specjalnie przygotowanym stoisku przedstawiciele MOSG opowiadali młodzieży o służbie w Straży Granicznej, specyfice i zadaniach formacji, przedstawiali procedury obowiązujące w procesie rekrutacji do służby w SG. Uroczystości objętej Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka przewodniczył nadinsp. Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 500 osób.

W Morskim Oddziale Straży Granicznej nadal trwa nabór do służby. Na kandydatów czeka 60 miejsc. Wymagania wobec nich określone są w przepisach prawa. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Jednak w niektórych przypadkach szansę na przyjęcie mają także osoby starsze, posiadające kwalifikacje lub umiejętności szczególnie przydatne w Straży Granicznej. Po ślubowaniu w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku nowi strażnicy graniczni wysyłani są na ośmiomiesięczne szkolenie, a po nim rozpoczynają normalną służbę w swoich macierzystych jednostkach.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują tam testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Całe postępowanie kwalifikacyjne trwa kilka miesięcy. Po ukończonym szkoleniu podstawowym i podoficerskim nowi funkcjonariusze kierowani są do służby w placówkach i dywizjonach Morskiego Oddziału SG.

Osoby chętne do pracy w Straży Granicznej będą mogły spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających czy choćby przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej i szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w najbliższej miejscu zamieszkania jednostce Straży Granicznej. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są w zakładce „Nabór do służby”.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry